Viac noviniek z fanklubu

Zmena konceptu Yeti Ultras

Zmena konceptu Yeti UltrasEurolanche mení spôsob fungovania skupiny aktívnych členov.

Yeti Ultras je skupina aktívnych členov Eurolanche, ktorá im ponúka rôzne výhody ako formu vďačnosti za ich aktivitu pri rozvoji či akciách organizovaných fanklubom. Doposiaľ jedinou podmienkou členstva v skupine bola účasť na akcii Eurolanche aspoň raz za dva roky. To je už minulosťou.
 
K dnešnému dňu vedenie Eurolanche pristúpilo k zmenám celého konceptu, ktorých cieľom je skvalitnenie pôsobenia tejto skupiny, jej rozšírenie pre väčší počet členov a zintenzívnenie jej celkového pôsobenia.
 
Zoznam členov bude čoskoro komplexne aktualizovaný a potom ho nájdete na tomto odkaze.
 
Členov skupiny Yeti Ultras určuje vedenie Eurolanche na základe vzájomnej dohody a pôsobenia konkrétneho člena vo fanklube.
 
Členom skupiny Yeti Ultras sa môže stať každý registrovaný člen Eurolanche bez rozdielu národnosti, ktorý sa:
  • výrazným spôsobom pričinil o rozvoj Eurolanche
  • podieľa na príkladnom reprezentovaní Eurolanche
  • zúčastňuje akcií Eurolanche v Európe a USA, na ktorých príkladne reprezentuje Eurolanche*
  • mimoriadne a špeciálne zľavy na nákup suvenírov a iných predmetov 
  • špeciálne akcie Eurolanche len pre členov skupiny 
Výhody členstva v skupine Yeti Ultras:
  • všetky súťaže a rozdávania suvenírov sú k dispozícii len pre členov skupiny**
  • prémiové odmeny v prípade obsadenia jedného z prvých troch miest v tipovačke Eurolanche League
  • prednostné právo na prihlásenie sa na akcie Eurolanche vrátane Eurolanche on Tour (kapacita podujatí bude limitovaná)
  • spoločná skupina na Facebooku, prípadne aj četovacia skupina na WhatsAppe
*interval, ani počet účastí na akciách nie je určený, ide vždy o individuálne posúdenie
**s výnimkou občasných akcií pre sledovateľov Eurolanche na Twitteri
 
Inak povedané, nie jednorazová, ale kontinuálna aktivita v rámci rozvoja a reprezentovania Eurolanche v minulosti alebo v súčasnosti zabezpečuje členstvo v skupine Yeti Ultras.

Eurolanche.com, Worldwide, eurolanche@eurolanche.com
27/03/2023 - 11:00

Discussion

NHL on Nov 11, 2017: "Eurolanche is the world's largest Colorado Avalanche fan club."