Viac noviniek z fanklubu

Pravidlá Tour a kódex účastníka

Pravidlá Tour a kódex účastníkaPravidlá Eurolanche on Tour a kódex účastníka.

Každý účastník Eurolanche on Tour bude oboznámený s pravidlami a kódexom tohto projektu a v prípade svojej účasti na výlete bude s nimi musieť súhlasiť.

Pravidlá Eurolanche on Tour

1. Počet účastníkov Tour nie je limitovaný. Neobmedzený počet účastníkov sa k výletu môže pripojiť kedykoľvek. Eurolanche (ďalej ako „Organizátor“) môže obmedziť konečný počet účastníkov iba v prípade, ak by ich vysoký počet skomplikoval celkovú organizáciu výletu a navýšil náklady. Ak bude takéto obmedzenie nevyhnutné. Organizátor bude brať do úvahy poradie účastníkov podľa toho, kedy sa do projektu prihlásili.

2. Nezáväzné prihlasovanie sa začína súkromným oznamom pre členov realizačného tímu Eurolanche a členov skupiny Yeti Ultras, ktorí sa môžu registrovať ako prví. Nakoniec sa do procesu nezáväzného prihlasovania budú môcť zapojiť ostatní členovia Eurolanche, ktorí o ňom budú informovaní verejným oznamom na www.eurolanche.com alebo v rámci newslettera. Nezáväzné prihlasovanie nezaväzuje člena k ničomu; slúži iba na to, aby si predbežne rezervoval pre seba miesto, ak sa nakoniec rozhodne cestovať.

3. Približný termín ďalšej Eurolanche on Tour je oznámený zvyčajne v júni potom, keď NHL zverejní rozpis novej sezóny a to iba tým členom Eurolanche, ktorí sa predbežne prihlásili. Organizátor ich informuje o konečných termínoch pre definitívne potvrdenie ich účasti. Zvyčajne je konečný termín pre potvrdenie účasti (a zaplatenia letenky) počas prvého septembrového týždňa. Po konečnom termíne nie je možné prihlásiť sa na Tour dodatočne.

4. Tí členovia Eurolanche, ktorí majú seriózny záujem o účasť na Eurolanche on Tour a išli by na ňu po prvýkrát, musia navštíviť organizačné stretnutie. Toto pravidlo sa nevzťahuje na členov, ktorí boli jednej z minulých Tour a na členov, ktorí žijú príliš ďaleko od miesta stretnutia. Stretnutie môže byť zorganizované ešte pred alebo po konečnom termíne na prihlásenie. Organizátor informuje tých, ktorí neprišli na stretnutie, prostredníctvom Skype. Alternatívou je po vzájomnej dohode aj hromadný online konferenčný hovor.

5. Všetci účastníci Tour bývajú na rovnakom hoteli počas celého výletu bez výnimky.

6. Organizátor negarantuje lístky na zápasy Colorada Avalanche zadarmo pre účastníkov Eurolanche on Tour. Ak sú takéto lístky dostupné, prednostné právo majú na ne aktívni členovia Eurolanche (ak sú účastníkmi výletu). Zvyšok lístkov bude spravodlivo rozdelený medzi ostatných účastníkov. Organizátor pomáha všetkým účastníkom s vybavovaním lístkov na všetky zápasy počas výletu.

7. Organizátor negarantuje špeciálne lístky na stretnutia s hráčmi Colorada Avalanche po zápasoch pre účastníkov Eurolanche on Tour. Organizátor pomáha vybavovať alternatívne stretnutia s hráčmi, ak nie sú špeciálne lístky dostupné.

8. Organizátor je zodpovedný za celkovú organizáciu Eurolanche on Tour – od vybavovania leteniek (nie ich kúpa), ubytovania, prenájmu auta, cez vypracovanie celého program a výletu po návštevu zápasov Colorada Avalanche. Konečná verzia programu musí byť schválená všetkými účastníkmi.

9. Všetci účastníci Eurolanche on Tour musia zaplatiť organizačný poplatok, ktorý je súčasťou finálnej sumy celého výletu. Jediná výnimka sa vzťahuje na členov realizačného tímu a členov, ktorí nejakým spôsobom prispeli k rozvoju fanklubu.

10. Eurolanche Invasion je organizovaná iba za účasti predsedu fanklubu.

Kódex účastníka projektu Eurolanche on Tour

1. Rešpektujem ostatných účastníkov Eurolanche on Tour.

2. Uvedomujem si, že projekt Eurolanche on Tour a všetky jeho súčasti sú výsledkom iba a len organizácie fanklubu Eurolanche spätej s jeho viacročnou históriou a náročným úsilím vybudovania jeho značky.

3. Rozumiem, že svojim vystupovaním a správaním na verejnosti reprezentujem značku fanklubu Eurolanche a to najlepším a najvhodnejším spôsobom.

4. Rozumiem, že nie všetci účastníci Eurolanche on Tour majú rovnaké finančné možnosti ako ja.

5. Viem sa prispôsobiť a rovnako som schopný povedať kedykoľvek svoj názor, prípadne podeliť sa o nápady či návrhy na rôzne zmeny.

6. Som si vedomý toho, že Eurolanche on Tour je predovšetkým o skupinových zážitkoch a výletoch, ktoré sa riadia podľa vopred oznámeného alebo priebežne zmeneného programu.

7. Dodržujem dohodnuté termíny podľa programu, ak sa nechcem v daný deň riadiť individuálnym programom.

8. Riadim sa predbežnými a dohodnutými zmenami v programe a všetkými pokynmi od organizátora.

9. Pravidelne kontrolujem dohodnuté skupinové informačné kanály, aby som bol informovaný o možných zmenách v programe.

10. Som si vedomý toho, že Eurolanche on Tour je špecifickým výletom s určeným programom a nie bežnou dovolenkou, ktorá napríklad ponúka možnosti zábavy do ranných hodín.

11. Som si sám zodpovedný za svoj individuálny program a záleží len na mne, ako sa prispôsobím hlavnému programu.

12. Viem, že v prípade akýchkoľvek problémov sa môžem obrátiť súkromne na organizátora Eurolanche on Tour.

13. Počúvam organizátora a v prípade problémov robím všetko pre ich napravenie.

14. Rešpektujem právo organizátora prerozdeliť lístky na zápasy s prednostným právom pre členov realizačného tímu fanklubu a členov skupiny Yeti Ultras a následne spravodlivým počtom pre každého ďalšieho účastníka výletu. Prednostné právo sa nevzťahuje na tých členov skupiny Yeti Ultras, pre ktorých bola účasť na stretnutí zorganizovanom pred nasledujúcou Eurolanche on Tour prvou v rámci podujatí Eurolanche.

15. Pomáham v rámci aktuálnych možností ostatným účastníkom na stretnutiach s hráčmi a od hráčov samotných si nepýtam nič iné ako iba podpisy na svoje vlastné suveníry.

16. Fandím Coloradu Avalanche, nie inému tímu NHL.

Opakované porušenie kódexu bude mať za následok vylúčenie účastníka z aktivít prebiehajúcej Eurolanche on Tour a budúcich Tour. Účastník bude na prvé porušenie kódexu varovaný organizátorom. 

Platné od augusta 2016 (aktualizácia: máj 2022)


Eurolanche.com, Worldwide, eurolanche@eurolanche.com
01/08/2016 - 08:00

Discussion

NHL on Nov 11, 2017: "Eurolanche is the world's largest Colorado Avalanche fan club."